Select Page

Espria > Samen werken aan waardevol leven

Zorgconcern is Espria een samenwerkingsverband tussen Evean, Icare, GGZ Drenthe, Zorggroep Meander, De Trans, De Kraamvogel en PartiCura. Espria biedt een breed pakket aan diensten in wonen, service en zorg in heel Nederland. De klanten van Espria zijn mensen van alle leeftijden, met een beperking of een behoefte aan ondersteuning.

Espria wil een kanteling in de wereld van zorg en welzijn teweeg brengen; het bestaande systeem duurzaam veranderen vanuit de missie ‘samen werken aan waardevol leven’.

In de jaarverslagen van Espria en partner Woonzorg Nederland komt deze missie tot leven in fotografische portretten die cliënten laten zien te midden van hun sociale netwerk. Want zelfredzaam ben je nooit alleen. Dat is dankzij een netwerk van bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, hobbyclub, professionele zorgverleners en mantelzorgers.

> Teldesign 2013

Strategie
Creative direction
Design

Fotografie:
Thijs Wolzak

Openingsceremonie
Introductiefilm