Select Page

KWF Kankerbestrijding > Transparant communiceren

KWF Kankerbestrijding heeft de ambitie om als maatschappelijke organisatie helder en transparant te communiceren en zich (financieel) te verantwoorden. Dit heeft geresulteerd in een handzaam en toegankelijk jaarverslag dat in grote oplage is verspreid onder donateurs.

> Teldesign 2013

Strategie
Creative direction
Design